میکسر

میکسرهای دابل پلانتری

میـکسـرهای دابـل پـلانـتـری(سیاره ای) بـرای مـخـلـوط کـردن موادی باویـسـکـوزیـته بـالا (تا 2 میلیون سانتی پویز) مورد استفاده قرارمی گیرند.

این نوع میکسرها معمولا دارای دو پروانه اصلی می باشند که هریک از پروانه ها علاوه بر چرخش حول محور خود به صورت هم زمان حول محور مخزن نیز می چرخند.

نحوه چرخش پروانه ها و فاصله کم آن ها از جداره مخزن ویکدیگر منجر به ایجاد نیروی برشی قابل ملاحظه به منظوراختلاط موثر، کاهش زمان اختلاط و همچنین همگن شدن محصول نهایی خواهد شد.

در این نوع میکسرها امکان اضافه نمودن تیغه بغل تراش جهت جدا نمودن مواد از سطح ظرف و همچنین اضافه نمودن پره کوچک با دور زیاد به عنوان disperser وجود دارد.

در این نوع میکسرها بسته به نوع واکنش با مواد معمولا ازسیستم وکیوم و حتی تحت فشار و همچنین چرخش سیال گرم یا سرد در درون ژاکت ظرف برای کنترل دمای واکنش نیز استفاده می شود.


شرکت مهندسی تحقیقاتی یادآوران رافع اصفهان با افتخار جز معدود
سازندگان میکسرهای دابل پلانتری(سیاره ای) در ایران می باشد.

کاتالوگ