بیانیه

_

بیانیه ماموریت

شرکت رافع اصفهان رسالت دارد تمامی امکانات خود را برای تولید و تامین دانش، تجهیزات و مواد مورد نیاز فعالان صنعتی یا دانشگاهی حوزه های مختلف تولید مواد و انرژی، به ویژه مواد شیمیایی و پتروشیمی به کار بگیرد.
این شرکت غالب تمرکز خود را بر بازار داخل کشور و تلاش برای رفع نیاز فعالان داخلی به مواد و تجهیزات معطوف نموده است اما می‌کوشد هیچگاه فرصت های جهانی را نیز از دست ندهد.

افتخار این شرکت تولید محصولات فناورانه با استفاده از ابزارهای ساده در کنار دانش و مهارت عمیق است با این حال هرکجا که نیاز به فناوری های پیشرفته است رافع اصفهان آن را در اختیار خواهد داشت.
شرکت رافع اصفهان به رشد و توسعه پایدار و هدفمند جامعه انسانی در راستای ساخت زندگی سعادمتندانه برای انسان ها معتقد است از همین رو تمامی تلاش خود را برای راهبری دقیق شرکت انجام می‌دهد تا بتواند با سود منطقی و منصفانه به ارزش آفرینی در تولید و کارآفرینی در جامعه به خوبی ادامه دهد.

رافع اصفهان با اتکا به سرمایه انسانی خود و دانش و شجاعت آنان که عجین شده با فرهنگ سازمانی شرکت است هوشمندانه و قدرتمند هر راه دشواری را در مسیر اهداف خود و مشتریان خود همواره می‌نماید تا بتواند با موفقیت به ارائه خدمات و محصولات فناورانه و با کیفیت بپردازد.