اخبار و مقالات

پنجمین نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی واقع در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در تاریخ 18 لغایت 21 آبان ماه 1401

ادامه مطلب

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاه ایران ساخت واقع در نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 19 لغایت 22 آذر ماه 1401

ادامه مطلب